Sekite mus socialiniuose tinkluose:

A. Jakonienė. Praktiniai darbo su vaikais aspektai

Šių metų Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos konferencijoje dalinausi savo patirtimi apie praktinį darbą su vaikų grupėmis. Pirmiausiai norėjau pagrįsti, kodėl verta dirbti su vaikais taikant įsisąmoninimo metodikas. Peržvelgus Lietuvos apžvalgas, teko rasti 2020 m. jaunimo psichikos sveikatos tyrimą [1], kuriame pateikti duomenys apie penkiolikmečių savijautą. Tik 24% merginų ir 44% vaikinų savo sveikatą vertina kaip labai gerą. Daugiau kaip pusė apklaustųjų atsakė, kad jaučia spaudimą dėl krūvio mokykloje, o pagal patyčių mąstą Lietuva lenkia kitas Europos šalis. Nors Lietuvoje yra diegiamos įvairios prevencinės programos ir pateikiama daug informacijos, tyrimo rezultatai rodo, kad priemonės nėra pakankamos. 

Pasaulio tyrimai rodo, kad įsisąmoninimo ugdymas reikšmingai prisideda prie socialinės emocinės kompetencijos ugdymo. Tai apima savimonę, atsakomybę, sąmoningą sprendimų priėmimą, empatišką bendravimą, atjautą, konfliktų sprendimo įgūdžius. Vaikams ir paaugliams, kurie pasižymi aukštesne socialine emocine kompetencija, labiau sekasi įvairiose srityse: santykių, akademinėje, sporto ar popamokinėje veikloje. 

Konferencijos metu akcentavau, kad organizuojant įsisąmoninimo užsiėmimus vaikų grupei, svarbu atsižvelgti į kelis dalykus: 

  • Dalyvių amžius (rekomenduojama, kad grupėje vaikų amžius nesiskirtų daugiau nei 1-2 metai ar kad vaikai būtų iš tos pačios raidos stadijos)
  • Žaismingumas (atliekamus pratimus pateikti žaismingai ir įtraukiančiai, kad vaikams atrodytų patraukliai)
  • Dinamika (tinkamai sudėlioti užsiėmimo planą – kad statiškos veiklos keistų dinamiškas ir po ilgesnio pratimo sektų trumpesnis)
  • Trukmė (vaikams užsiėmimai turėtų būti trumpi (1- 10 min.). Kuo jaunesni vaikai, tuo trumpesni pratimai parenkami pamažu juos ilginant)
  • Grupės poreikiai (svarbu atsižvelgti į susirinkusią grupę ir jos poreikius, pratimus organizuoti lanksčiai)

Taip pat konferencijos metu buvo pateikta galima vaikų programos struktūra su temomis. Praktika rodo, kad įsisąmoninimu grįsti užsiėmimai vaikams yra vertingi. O pozityvūs atsiliepimai po užsiėmimų leidžia daryti išvadą, kad vaikams jie patinka ir yra įtraukiantys. 

Šaltinis

[1] https://tinyurl.com/yc37vzp8

 

Raktažodžiai:
,
Ugnė Naujokaitytė-Augulienė
nugnele@gmail.com