Sekite mus socialiniuose tinkluose:

Įsisąmoninimu grįstų intervencijų (Mindfulness) MOKYTOJAI/INSTRUKTORIAI

Kaip tapti mokytoju - instruktoriumi?

Siekiantieji tapti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos patvirtintais Įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo (Mindfulnes based stress reduction, MBSR) ir Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos (Mindfulness based cognitive therapy, MBCT) mokytojais-instruktoriais turi:

 

1. Ne trumpiau nei 1 metus laiko būti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos nariu.

 

2. Baigti universitetinius arba Asociacijos vykdomus „ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTOS KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS PAGRINDAI“ 160 ak.val trukmės mokymus. 

 

a. Baigusieji šias studijas turi dar papildomai išklausyti Asociacijos organizuojamus 8 dienų mokymus ir pademonstruoti praktinių įgūdžių įsisavinimą. Organizuojami mokymai yra nuolat skelbiami, galima rinktis atsižvelgiant i savo poreikius.

 

b. Pademonstruoti praktinius įgūdžius pravedant grupinius užsiėmimus ir apibendrinant savo praktinę patirtį raštu.

 

c. Savo žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje.„ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTO STRESO VALDYMO PAGRINDAI“ (160 ak.val. studijos). 

ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTO STRESO VALDYMO PAGRINDAI“ (160 ak.val. studijos).

Mokymus organizuoja: LIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA. 

 

Sertifikatus išduoda Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija. Taip pat organizuojamos analogiškos universitetinės studijos gydytojams bei psichologams.

 

Studijos skirtos supažindinti su Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo principais bei praktinio taikymo galimybėmis. Mokymų dalyviai bus supažindinti ir su kitomis įsisąmoninimu grįstos psichologijos pritaikymo sritimis – pedagoginėje psichologijoje ir darbe su vaikais, valgymo sutrikimų gydyme, esant piktnaudžiavimui alkoholiu/cheminėmis medžiagomis, dirbant su organizacijomis ir t.t.

 

Mokymai skirti socialiniams darbuotojams, visuomenės sveikatos specialistams, pedagogams, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams, kineziterapeutams, kūno kultūros ir sporto specialistams, slaugytojams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems sveikatos priežiūros, jos stiprinimo bei žmonių ugdymo/tobulinimo veiklose. Gydytojams ir psichologams vykdomos panašios apimties universitetines studijos (Lietuvos sveikatos mokslų universitete, išsamesnė informacija info@psichoterapija.info)

 

Dėstymo trukmė ir forma

 

Studijų trukmė – 1 metai. Studijas sudaro įprastinių 10 blokų po dvi mokymų dienas (po 8 ak. val. per dieną) ir papildomas 2 dienų blokas mokslo pradžioje, siekiant suteikti būtinas psichologines žinias. Mokymai vyksta savaitgaliais kartą per mėnesį. Bendra mokymų trukmė 176 val.

 

Mokymai vyksta Vilniuje ir Kaune (užsiėmimų skaičius kiekviename mieste priklauso nuo dalyvių pasiskirstymo pagal regionus). 

 

Mokymų kaina už visas studijas (160 val.) – 832 eurai. Galima mokėti ir dalimis.

 

Norintieji dalyvauti studijose kviečiami registruotis el.paštu info@psichoterapija.info ir pateikti:

 

1. Laisvos formos prašymą, nurodant savo kontaktinius duomenis, adresuotą Lietuvos įsisamoninimu grįstos asociacijos valdybai.

 

2. Įgytos specialybės/kvalifikacijos diplomų kopijas (bakalauro ir/ar magistro diplomų kopijas).

 

Skenuotus dokumentus siųsti el.paštu info@psichoterapija.info arba registruotu paštu (VŠĮ Neuromedicinos institutas, Tvirtovės alėja 90A, Kaunas, LT-50185).

 

Mokymų vadovas: doc. dr. Julius Neverauskas.

 

IŠSAMESNĖ NFORMACIJA APIE STUDIJAS

 

Studijų metu kurso dalyviai gaus visą svarbiausią teorinę medžiagą apie įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos principus, taikymo galimybes, efektyvumą ir naujausių tyrimų duomenis. Taip pat bus praktiškai mokoma svarbiausių įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijų, bei bus praktiškai nagrinėjami šių intervencijų taikymo įvairių sutrikimų atvejais aspektai.

 

Studijuodami šiame kurse jūs:

 

· Sužinosite, kas yra įsisąmoninimu (mindfulness) grįsti terapijos metodai ir kaip jie veikia.

 

· Susipažinsite su moksliniais įrodymais, pagrindžiančiais šių metodų efektyvumą.

 

· Įgysite žinių ir praktinių įgūdžių, kaip įsisąmoninimu grįstos intervencijos gali būti taikomos:

 

o psichologijoje (didinant atsparumą stresui ir išvengiant jo pasekmių, gerinant prisitaikymą prie sudėtingų psichologinių ir socialinių situacijų bei sprendžiant problemas ir tvarkantis su iššūkiais, taip pat didinant kūrybingumą),

o organizacijose (didinant darbo našumą, kokybę, pasitenkinimą darbe),

o pedagoginės psichologijos veikloje (didinant mokymo ir mokymosi efektyvumą).

 

· Praktiškai išmoksite technikų, sudarančių įsisąmoninimo (mindfulness) metodo pagrindus.

 

· Gausite praktines rekomendacijas, patarimus ir atsakymus į iškilusius klausimus.

 

Ši mokymo programa suteikia išsamias teorines žinias ir praktinius įgūdžius, tačiau nesuteikiantis formalios instruktoriaus kvalifikacijos.

 

Siekiantieji tapti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos patvirtintais Įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo (Mindfulnes based stress reduction, MBSR) ir Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos (Mindfulness based cognitive therapy, MBCT) mokytojais-instruktoriais turi:

 

1. Baigti universitetinius arba Asociacijos vykdomus „ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTOS KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS PAGRINDAI“ 160 ak.val trukmės mokymus.

 

2. Baigusieji šias studijas turi dar papildomai išklausyti Asociacijos organizuojamus 8 dienų mokymus ir pademonstruoti praktinių įgūdžių įsisavinimą. Organizuojami mokymai yra nuolat skelbiami, galima rinktis atsižvelgiant i savo poreikius.

 

3. Pademonstruoti praktinius įgūdžius pravedant grupinius užsiėmimus ir apibendrinant savo praktinę patirtį raštu.

 

4. Savo žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje.

 

5. Ne trumpiau nei 1 metus laiko būti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos nariu.

How to keep a work diary daily? Watch our free tutorial.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
h
g

Our clients say