Sekite mus socialiniuose tinkluose:

Mindfulness ir asmenybė

Vedant dėmesingo įsisąmoninimo (DĮ) programas ar paskaitas galime dažnai pastebėti, kad skirtingi žmonės šias praktikas tiek priima, tiek įsipareigoja, tiek naudą iš jų pasiima nevienodai. Veiksnių, lemiančių šį procesą yra galybė, tačiau asmenybė ir jos ypatumai yra vieni iš reikšmingesnių. Taigi, kas šia tema diskutuojama 2021 m. mokslinėje literatūroje? Vien per šiuos metus buvo paskelbtos* mažiausiai 12 publikacijos, tyrinėjančių DĮ ir asmenybės charakteristikų sąveiką įvairiais aspektais.

Žemiau keletas radinių:

– JAV atliktas tyrimas bendroje 594 sveikų asmenų grupėje tyrė DĮ kaip būsenos (angl. state) ir kaip bruožo (angl. trait) sąsajas su Didžiojo penketo (angl. Big Five) asmenybės dimensijomis (1). Buvo pastebėta, kad nepriklausomai nuo demografinių charakteristikų, labiau išreikšti DĮ bruožai ir būsena buvo reikšmingai susijęs su mažesniu neurotiškumu bei aukštesniais sąmoningumo (angl. conscientiousness), sutariamumo (angl. agreeableness), atvirumo patirtims ir ekstraversijos rodikliais.

– Kitas, taip pat JAV atliktas tyrimas (2) su sveikais 580 asmenimis, taikantis tuos pačius DĮ vertinimo instrumentus, parodė reikšmingus ryšius tarp DĮ ir prisitaikymo (angl. adjustment), t.y. gebėjimu išlaikyti dėmesį ir išlikti susikaupusiam bei nereaguoti.

DĮ taip pat reikšmingai siejosi su didesniu ambicingumu, emociniu brandumu ir pastovumu bei mažesniu perdėtu atsargumu ir iššūkių vengimu, irzlumu, skeptiškumu, ir neigiama nuostata į kitus.

Svarbu pastebėti, kad šios studijas parodo ne DĮ standartizuotų programų (pvz. MBSR) poveikį asmenybės bruožams, bet ryšius tarp DĮ bei asmenybės charakteristikų. Taigi, išlieka tikimybė, kad jau turintys tam tikras teigiamus asmenybės bruožus (pvz., emocinį brandumą, gebėjimą prisitaikyti prie iššūkių) greta taip pat turi DĮ bruožus ir dažniau patiria DĮ būsenos.

Daugiau informacijos rasite originaliuose straipsniuose. Norėdami sužinoti daugiau ar susipažinti su originaliomis studijomis, visuomet galite kreiptis į skilties autorių. Būkime informuoti.

*Pagal PubMed/Medline ir EBSCOhost duomenų bazes, taikant paiešką „(mindfulness[Title]) AND (personality[Title])“

Šaltiniai:
(1) https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110469
(2) https://doi.org/10.1037/cpb0000189

admin
ligpainfo@gmail.com