Sekite mus socialiniuose tinkluose:

T. Stumbrys. Kaip įvertinti mindfulness? Žvilgsnis į matavimo instrumentus

Dirbantiems su dėmesingu įsisąmoninimu (DĮ), tiek mokslininkams-tyrėjams, tiek ir praktikams, vienas iš aktualių klausimų yra kaip išmatuoti mindfulness? Tai nėra paprasta, atsižvelgiant į DĮ kaip visų pirma subjektyvų patyrimą, tiek ir skirtingas konceptualizacijas. Viena vertus, į mindfulness galima žiūrėti kaip į kintančią būseną konkrečiu laiko momentu (state) arba kaip į stabilesnį asmenybės bruožą (trait). Kita vertus, DĮ galima traktuoti kaip vienalytį konceptą arba kaip multidimensinį (apimantį keletą skirtingų aspektų). Pavyzdžiui, Baer [1] atkreipia dėmesį, kad dauguma apibrėžimų išskiria du DĮ aspektus: vieną atsakantį į klausimą “kas?“ (pvz, dėmesio kreipimas,  dabarties momento sąmoningas patyrimas), kitą – “kaip?“ (smalsiai, atvirai, nevertinant, geranoriškai). Skirtingi DĮ matavimo instrumentai konstruktą konceptualizuoja skirtingai, kai kurie išskiria vieną, kiti – dvi, dar kiti – net penkias mindfulness dimensijas. Vertinant klausimynus, svarbu atsižvelgti ir į jų psichometrines charakteristikas – validumą (kaip gerai matuoja tai, ką turėtų matuoti?) ir patikimumą (kaip tiksliai matuoja? ar rezultatai atkartojami?). Jei dauguma DĮ instrumentų turi neblogus patikimumo rodiklius, tai su jų validumu yra problematiškiau – kaip rodo tyrimai [2], kad koreliacijos tarp pagrindinių instrumentų nėra aukštos, t.y. kiekvienas jų matuoja šiek tiek “kitokį“ mindfulness.

Pagrindiniai instrumentai:

MAAS (Mindful Attention Awareness Scale) – pirmoji plačiai išpopuliarėjusi dispozicinio DĮ (kaip savybės) skalė. Sukurta matuoti į dabarties momentą nukreiptą dėmesį kasdieninėse situacijose (tiksliau – jo nebuvimą). 15 klausimų, vienadimensis DĮ. Yra lietuviška adaptacija (Sukaupto dėmėsio ir įsisąmoninimo skalė, giedre.zalyte@gmail.com).

FMI (Freiburg Mindfulness Inventory) – paremtas budistine psichologija, matuoja dėmesingą stebėjimą be emocinio ir intelektinio iškraipymo (dispozicinį). 14 klausimų, 1 arba 2 dimensijos (buvimas ir priėmimas). Yra lietuviškas vertimas, nevaliduotas (Freiburgo sąmoningumo klausimynas, giedre.zalyte@gmail.com).

FFMQ (Five Facet Mindfulness Questionnaire) – sukurtas iš kitų 5 nepriklausomų klausimynų faktorinės analizės būdu, dispozicinis DĮ. 39 klausimai, 5 dimensijos: stebėjimas, apibūdinimas, sąmoningas veikimas, patirties nevertinimas, nereagavimas į patirtį. Yra lietuviška adaptacija (Penkių aspektų dėmesingo įsisąmonimo klausimynas, tadas.stumbrys@gmail.com).

TMS (Toronto Mindfulness Scale) – matuoja DĮ kaip būseną – kokybę, kuomet dėmesys tikslingai lavinamas su atvira, nevertinančia orientacija į patirtį. Prieš užpildymą atliekama trumpa mindfulness praktika. 13 klausimų, 2 dimensijos (smalsumas ir decentravimas). Lietuviškos adaptacijos nėra.

Šaltiniai

[1] https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.10.015 

[2] https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01164 

Raktažodžiai:
Ugnė Naujokaitytė-Augulienė
nugnele@gmail.com