Sekite mus socialiniuose tinkluose:

Įsisąmoninimo įgūdžių lavinimas organizacijose

„Mindfulness in the workplace“ ar įsisąmoninimo psichologijos taikymas organizacijose nuo eksperimentų pavienėse organizacijose šiai dienai atpažįstamas tokiuose mindfulness praktikų bei metodologijos panaudojimo su darbuotojų emocine gerove ir psichologine sveikata susijusiose kontekstuose: „Proto treniruotės“, „Produktyvumo treniravimas“, „Darbuotojų gerovės programos“, „Pokyčių lyderystės programos“, „Streso mažinimo įgūdžiai“, „Psichologinio atsparumo treniruotės“, „Emocinio intelekto ugdymas“, „Laimės darbe projektai“ ir kt.

Yra išskiriamos 3 pagrindinės mindfulness pritaikymo organizacijose sritys apimančios kolektyvinio ir individualaus taikymo aspektus (pagal Aaron O. Manier Towards an Integrated Model of Mindfulness at Work: Development of the Mindfulness at Work Scale, February, 2019).

Organizacijos, kurios savo viduje mindfulness taiko nuosekliai, t.y. daugiau kaip 3-5 metus, ilgalaikio praktikavimo dėka pastebi teigiamus poslinkius vertinant žemiau pateiktais aspektais:

 • Produktyvumas, darbo organizavimas ir taisyklės, susitarimai;
 • Didesnė atida klaidom ir didesnė tolerancija
 • Organizacinė kultūra:sąmoningumasir mokymasis, atjauta;
 • Darbuotojų gerovė ir dėmesys psichologiniam saugumui;
 • Dėmesys įsitraukimui ir individualioms motyvacijos/skatinimo priemonėms;
 • Lojalumas per darbo prasmę ir žmogaussavijautą darbe;
 • Sąmoninga lyderystė;
 • Darbas komandose;
 • Sąmoningesni tarpusavio santykiai: mažėja gandų ir apkalbų kultūra;
 • Atviresnis vadovo-darbuotojo ryšys;
 • Problemų sprendimasir krizių valdymas;
 • Inovacijosir kūrybiškumas;
 • Profesinė sauga ir darbuotojų sveikata;
 • Tvarumas (aplinkosauga, kokybė, etika, bendruomeniškumas,socialinė atsakomybė ir kt.);
 • Greitesnis prisitaikymas prie pokyčių ir pokyčių, kaip gyvenimo dalies, priėmimas.

 

Kalbant apie mindfulness taikymą darbuotojų įgūdžių vystymui, išskiriamos teigiamos įtakos šiose srityse:

 • Didėja produktyvumo įgūdžiai
 • Gerėja tarpasmeninės komunikacijosįgūdžiai
 • Stiprėja psichologinio atsparumo įgūdžiai
 • Auga sąmoningumasir asmeninės kompetencijos

 

Mindfulness padeda keisti organizacijas sąmoningumo organizacijos kultūros link, tačiau jei nėra atitinkamo požiūrio, vadovų palaikymo, vidinio mindfulness ambasadoriaus ar per mažai darbuotojų (ypatingai – tai susiję su sprendimų priėmėjais) individualiai praktikuoja mindfulness, gali kilti iššūkių ir nusivylimas.

Janina Sabaitė
janina.sabaite@psichoterapija.info