LIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA
Mes negalime sustabdyti bangų, bet galime išmokti jomis plaukti (Jon Kabat Zinn)

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-10-27

LĮGPA NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

Š.m. spalio 23 d. įvyko Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos (LĮGPA) rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo 29 nariai.
Susirinkime buvo priimti nauji LĮGPA įstatai, kuriuos paskelbsime viešai, kai tik gausime VĮ Registrų centras patvirtinimą.
Asociacijos prezidentu išrinktas Julius Neverauskas. Taip pat trejų metų kadencijai išrinkta Asociacijos valdyba, kurią sudaro 10 narių, t.y. Julius Neverauskas (valdybos pirmininkas), Giedrė Žalytė (vice-prezidentė), Alicja Juškienė (vice-prezidentė), Janina Sabaitė-Melnikovienė, Asta Keruckė, Eglė Adomavičė, Edita Tamulienė, Tadas Stumbrys, Gintarė Dailydė ir Julija Gečaitė-Stončienė.
Sveikiname išrinktuosius, dėkojame dalyvavusiems ir balsavusiems bei tikimės aktyvaus darbingo trejų metų laikotarpio!Grįžti į peržiūrąLIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA (toliau – Asociacija) tai: 

 

Visuomeninė organizacija, vienijanti specialistus (gydytojus, psichologus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus) bei kitus asmenis, besidominčius dėmesingu įsisąmoninimu (angl. Mindfulness), siekiančius gilinti savo žinias, praktikuoti bei dirbti šioje srityje. Asociacija įkurta 2015 metais (pradėjo veikti 2016 m.), ji yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Asociacijos įstatai


Asociacijos tikslai:

 Suburti specialistus, vykdančius sveikatos priežiūros, stiprinimo ir žmonių ugdymo veiklą, tikslu padėti jų profesiniam augimui įsisamoninimu grįstos psichologijos srityje.

Visokeriopai populiarinti įsisamoninimu grįstus psichologijos metodus plačiajai visuomenei ir specialistams.

 Vykdyti specialistų, taikančių įsisąmoninimu grįstos psichologijos metodus savo darbe, mokymą, profesinės kvalifikacijos kėlimą ir pripažinimą, žinių bei įgūdžių vertinimą.

Ruošti bei sertifikuoti Įsisąmoninimu grįstų intervencijų (Mindfulness) MOKYTOJUS/INSTRUKTORIUS.

Bendradarbiauti su Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis bei atstovauti jose Asociacijos interesus.  


Sertifikuotų Mindfulness instruktorių sąrašas čia

Prisijunkite prie mūsų dabar!