LIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA
Mes negalime sustabdyti bangų, bet galime išmokti jomis plaukti (Jon Kabat Zinn)

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2021-09-30

Pakartotinis asociacijos visuotiniosnarių susirinkimas 2021 10 23

Gerbiami Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos (LĮGPA) nariai, labai dėkojame tiems, kurie dalyvavo konferencijoje.
Labai norėjome, kad praėjusį šeštadienį, t.y. 2021 09 25, būtų įvykęs rinkiminis LIGPA narių susirinkimas. Tačiau taip neatsitiko, nes nesusirinko kvorumas, t.y. reikalingas dalyvių skaičius gyvai.
Skelbiame kito asociacijos visuotinio narių susirinkimo datą, kuris vyks š.m. spalio 23 d., šeštadienį, 18 val.
Susirinkimo vieta: Kaunas, Verslo lyderių centras (BLC), K. Donelaičio g. 62, V. Putvinskio g. 53, Kaunas, Humanitas salė.
Susirinkimo datą ir laiką pasirinkome todėl, kad tuo metu vyks 6 Įsisąmoninimu grįstos KET kurso mokymai, kuriuose dalyvaus dalis asociacijos narių. Taip tikimės turėti daugiau susirinkimo dalyvių. Atsižvelgiant į buvusius asociacijos įstatus dalyvauti susirinkime ir balsuoti galima tik gyvai. Todėl nuoširdžiai kviečiame kuo daugiau asociacijos narių atvykti į planuojam susirinkimą. Ypač kviečiame tuos, kurie planuoja dalyvauti rinkimuose į asociacijos valdymo organus.
Kviečiame visus dalyvauti GYVAI!
Susirinkimo metu planuojama tokia darbotvarkė:
1. Naujų Asociacijos įstatų redakcijos svarstymas patvirtinimas.
2. Asociacijos prezidento rinkimai.
3. Asociacijos vice-prezidentų rinkimai.
4. Valdybos narių rinkimai
5. Revizijos komisijos rinkimas
6. Kiti klausimai
Planuojančius dalyvauti labai prašome užpildyti šią registracijos anketą https://forms.gle/WSRFJs6KzCJys7U28
Jeigu kam kyla klausimų – rašykite info@psichoterapija.info .
Su pagarba,
Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas
Julius NeverauskasGrįžti į peržiūrąLIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA (toliau – Asociacija) tai: 

 

Visuomeninė organizacija, vienijanti specialistus (gydytojus, psichologus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus) bei kitus asmenis, besidominčius dėmesingu įsisąmoninimu (angl. Mindfulness), siekiančius gilinti savo žinias, praktikuoti bei dirbti šioje srityje. Asociacija įkurta 2015 metais (pradėjo veikti 2016 m.), ji yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Asociacijos įstatai


Asociacijos tikslai:

 Suburti specialistus, vykdančius sveikatos priežiūros, stiprinimo ir žmonių ugdymo veiklą, tikslu padėti jų profesiniam augimui įsisamoninimu grįstos psichologijos srityje.

Visokeriopai populiarinti įsisamoninimu grįstus psichologijos metodus plačiajai visuomenei ir specialistams.

 Vykdyti specialistų, taikančių įsisąmoninimu grįstos psichologijos metodus savo darbe, mokymą, profesinės kvalifikacijos kėlimą ir pripažinimą, žinių bei įgūdžių vertinimą.

Ruošti bei sertifikuoti Įsisąmoninimu grįstų intervencijų (Mindfulness) MOKYTOJUS/INSTRUKTORIUS.

Bendradarbiauti su Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis bei atstovauti jose Asociacijos interesus.  


Sertifikuotų Mindfulness instruktorių sąrašas čia

Prisijunkite prie mūsų dabar!