LIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA
Mes negalime sustabdyti bangų, bet galime išmokti jomis plaukti (Jon Kabat Zinn)

Įsisąmoninimu grįstų intervencijų (Mindfulness) MOKYTOJAI/INSTRUKTORIAI

Siekiantieji tapti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos patvirtintais Įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo (Mindfulnes based stress reduction, MBSR) ir Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos (Mindfulness based cognitive therapy, MBCT) mokytojais-instruktoriais turi:

1.     Ne trumpiau nei 1 metus laiko būti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos nariu.

2.     Baigti universitetinius arba Asociacijos vykdomus „ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTOS KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS PAGRINDAI“ 160 ak.val trukmės mokymus. Plačiau apie Asociacijos vykdomus mokymus čia.

a.     Baigusieji šias studijas turi dar papildomai išklausyti Asociacijos organizuojamus 8 dienų mokymus ir pademonstruoti praktinių įgūdžių įsisavinimą. Organizuojami mokymai yra nuolat skelbiami, galima rinktis atsižvelgiant i savo poreikius.

b.     Pademonstruoti praktinius įgūdžius pravedant grupinius užsiėmimus ir apibendrinant savo praktinę patirtį raštu.

c.      Savo žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje.  


Įsisąmoninimu grįstų intervencijų (Mindfulness) MOKYTOJŲ/INSTRUKTORIŲ

sąrašas