LIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA
Mes negalime sustabdyti bangų, bet galime išmokti jomis plaukti (Jon Kabat Zinn)

NARYSTĖ ASOCIACIJOJE

Asociacijos nariais gali būti: psichologai, gydytojai, psichoterapeutai, kineziterapeutai, kūno kultūros ir sporto specialistai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai, pedagogai, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistai ir kiti asmenys, dalyvaujantys sveikatos priežiūros, jos stiprinimo bei žmonių ugdymo veiklose.

Asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi pateikti rašytinį prašymą Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos VALDYBAI, skenuotą el.paštu  info@psichoterapija.info.  Prašymo pavyzdys čia. 

Asociacijos narių sąrašas.

Artimiausiame posėdyje valdyba priima nutarimą dėl asmens narystės. Valdybai patenkinus prašymą, asmuo per mėnesį turi sumokėti stojamąjį (19 eur) ir nario mokestį (19 eur) už einamus metus.  Nesumokėjus nario mokesčio 2 metus iš eilės, narys, valdybos sprendimu, šalinamas iš asociacijos narių šarašo.