LIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA
Mes negalime sustabdyti bangų, bet galime išmokti jomis plaukti (Jon Kabat Zinn)

Susisiekite su mumis!

Lietuvos įsisąmoninimo grįstos psichologijos asociacija

Prezidentas – dr. Julius Neverauskas

Vice-prezidentė – Giedrė Žalytė

Informacija tel. +370 616 53444, +370 610 31301, el.paštas: info@psichoterapija.info.